Søg
  Log ind

Suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsit

Arbejdsmiljø

STARK-imi suliffiup isumannaatsuunissaa salliutipparput, sulisutsinnut attuumassuteqarpat, pisisartutsinnut imaluunniit inuiaqatigiinnut niuertarfitta inissisimaffiani.  Anguniagaraarput suliffeqarfik ajutoorfiunngitsoq, taamaattumik pisussaaffittut suliffeqarfitta isumannaallisartuarnera ingerlataraarput. Periutsit ataavartumik ingerlappagut qulakkeerniarlugu inatsisit, maleruagassaliussagullu malinneqarnissaat.

Uagut pisussaaffigut:

 • STARK-ip qulakkeerniarpaa isumannaatsumik peqqinnartumillu suliffimmi atugassaqartitaanissaq, inuit navianartorsiornissaat piumanngilarput
 • STARK-ip qulakkeerniarpaa sungiusartarnissaq atortoqarnissarlu, tassuuna pingaaruteqartuni ulluinnartigut sulinermi isumannaallisaanermut
 • Minnerpaaffissamini STARK-ip naammassissavai inatsisitigut maleruagassat peqqussutillu
 • Isumaqarpugut, sunniuteqarluarnerpaasartoq suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsinut aqutsineq, sulisut tamavimmik tunniusimalluarnerisigut.

Toraakkagut pisussaaffigullu anguniarlugit imaaliorniarpugut:

 • Inerisarlugit, eqqullugit nakkutigalugillu maleruagassat periutsillu suliffimmi isumannaallisaanissamut tunngasut, uagut niuerfitsinni suliaqartarnitsinnut naleqquttut
 • Nassaarissallugit navianartuusinnaasut ajutoorfiusinnaasullu, suliffitsinni suleriaatsitsinnut attuumassuteqarsinnaasut, nakkutilleeriaatsillu tamakkununnga tulluartut pilersissallugit
 • Attaveqarfigisassanik aqqutissiuussissalluta, sulisutta suliffimmi isumannaallisaanermut tunngasunik iluarsiissutissanik siunnersuuteqarnerminni ingerlateqqiiffigisinnaasaannik
 • Isumagalugu tulluartunik atortoqarnissaq periuseqarnissarlu, qulakkeerniarlugu tunaartap anguneqarnissaa ingerlaavaartinneqarnissaalu
 • Qulakkeerniarparput, sulinermut atatillu ajutuungajannermik pisoqarfiusut nalunaarsorneqarnissaat, misissorneqarnissaat nalilersorneqarnissaallu pinngitsoortinniarlugu taamatut pisoqaqqinnissaa
 • Paasissutissat tamakkiisut, siunnersuineq sungiusarnerit nakkutilliinerlu  aqqutigalugit qulakkeerniarparput, sulisutta uagut ingerlatsinermi akisussaaffigisagut aamma akisussaaqataanermik pigisaqarnissaat, piginnaasaqarnissaallu suliaminnik isumannaatsumik ingerlatsinissaminnut

Sulisut tamarmik pisussaaffigivaat periutsit ingerlannissaannut suleqatigiissallutik uku maleruarlugit:

 • Suleriaaseq allallu suleriaasiat isumannaatsoq isumagissallugu, iliuutsimut tunngatillugu sunniuteqarsinnaagaangat
 • Tamakkiisumik suleqatigiissutigissallugu  periutsinik tunaartanillu maleruagassaliussat malissallugit, eqqunneqarsimasut akisussaataassutsimiittut naammassissallugit
 • Suleqatigiissutigissallugu pitsaassuseq qaffasissoq suliffimmi isumannaallisaanitsinni
 • Sulinerminni avatangiisertik torersuutissallugu isumannaatsuutissallugulu 
 • Eqqortumik atortorissaarutit atussallugit, sulinermi isumannaallisaanermut atatillu eqqunneqarsimasut

Maleruagassaliussaq periuseq nalilerneqallattaartuassaaq

 

For STARK er arbejdsmiljø en nøgleprioritet, hvad enten det involverer vores medarbejdere, kunder eller de samfund, hvor vores forretninger er baseret. Vores mål er at skabe en arbejdsplads fri for ulykker, og vi har forpligtet os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet i alle vores forretninger. Vi vil opretholde systemer for at sikre, at lovgivning og vores politikker overholdes.

Vores forpligtelse:

 • STARK vil sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi vil ikke bringe nogen persons sikkerhed i fare
 • STARK vil sørge for den træning og de ressourcer, som er nødvendige for at kunne udføre dagligdags aktiviteter på sikker vis
 • Som et minimum vil STARK efterkomme lovmæssige krav og andre bestemmelser.
 • Vi mener, at effektiv arbejdsmiljøledelse kræver engagement fra medarbejdere på alle niveauer.

For at imødekomme disse mål og forpligtelser vil vi:

 • Udvikle, implementere og føre tilsyn med politikker og procedurer for arbejdsmiljø, som er relevante for vores forretningsaktiviteter
 • Identificere de farer og risici, som er forbundet med vores aktiviteter, og iværksætte passende kontrolforanstaltninger
 • Etablere kommunikationskanaler, som ansporer medarbejdere til at komme med bidrag til forbedring af vores indsats for arbejdsmiljø
 • Sørge for passende ressourcer til at sikre, at denne politik kan træde i kraft og opretholdes
 • Sikre, at arbejdsrelaterede hændelser og ting, der var lige ved at blive til ulykker, bliver rapporteret, undersøgt og analyseret for at forhindre, at de gentager sig
 • Sørge for tilstrækkelig information, rådgivning, træning og opsyn til at sikre, at folk under vores ledelse er sig deres ansvar bevidst og er kvalificerede til at udføre deres aktiviteter

Det er alle medarbejderes pligt at samarbejde om udførelsen af denne politik ved at:

 • Passe på deres eget arbejdsmiljø og andres, som kan blive påvirket af deres handlinger
 • Samarbejde fuldstændigt for at sikre overholdelse af politikker og procedurer, som er indført for at opfylde vores forpligtelser
 • Samarbejde med os om at opretholde høje standarder inden for arbejdsmiljø
 • Holde deres arbejdsområde og deres udstyr i en ordentlig og sikker stand
 • Gøre korrekt brug af det udstyr, som er stillet til rådighed for arbejdsmiljø

Denne politik vil blive revurderet regelmæssigt.

 

 
 
 
...